team

Motivasyonlu ve Nitelikli Danışma Ekibi

Müşteriler ve personel eğer eşit derecede işine bağlıysa ancak o zaman profesyonel başarı ve bireysel tatmin mümkün olabilir. Bu prensibi kendine şiar edinen Yerel Kamusal Finans Kurumu müşterilerimize karşı görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmek için motive ve nitelikli bir danışma ekibinden oluşmaktadır.
 

Öncü İktisatçı

Dr. Jan Werner: Werner’in araştırması özellikle Yerel Kamusal Finans, İyi Yönetim ve Ademi Merkeziyetçilik üzerine odaklanmaktadır. Daha fazla bilgi için mevcut CV’sine göz atınız.
 

Bağımsız Danışmanlar

Prof. Dr. Laurent Guihéry: Guihery’nin araştırması özellikle Mali Fedealizm, Ulaştırma Ekonomi ve Avrupa’nın Entegrasyonu üzerine odaklanır. Daha fazla bilgi için mevcut CV’sine göz atınız.

Prof. Benno Torgler: Torgler’in araştırması özellikle Kamusal Finans, Politik Ekonomi ve Davranışsal Ekonomi üzerine odaklanır. Daha fazla bilgi için mevcut CV’sine göz atınız.

Prof. Baoyun Qiao: Qiao’nun araştırması özellikle Hükümetlerarası Mali İlişkiler, Vergi Rekabeti ve Gider Temlikleridir. Daha fazla bilgi için mevcut CV’sine göz atınız.

İdari Personel

Dr. Nataliia Tuchkova


 
 
 
© 2007 ilpf GmbH  •  Imprint  •  Privacy Policy